αναπτυξιακή τράπεζα

Αφορά κεφάλαιο κίνησης για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία - Οι προϋποθέσεις - Τα ποσά με τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθουν από τις συνεργαζομενες τράπεζες - Στο 100% η επιδότηση - Αναλυτικά η διαδικασία

Τέλη Απριλίου τα πρώτα δάνεια με χαμηλό επιτόκιο και ελάχιστες εξασφαλίσεις - Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι - Πώς θα γίνει η μόχλευση των κεφαλαίων ύψους 2 δισ. του υπό σύσταση εγγυοδοτικού μηχανισμού και ο κρίσιμος ρόλος των τραπεζών

Τα 400 εκατ. ευρώ της Τράπεζας θα μοχλεύσουν επιπλέον, τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ ιδιωτικά κεφάλαια τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό με το συνολικό διαθέσιμο για "πράσινες" επενδύσεις να ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ"

Η υπό ίδρυση τράπεζα αναμένεται να λειτουργήσει όχι μόνο ως φορέας για την χρηματοδότηση νέων παραγωγικών μοντέλων αλλά και ως πρεσβευτής της Ελλάδας στην προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων