Δανία

Τραπεζική απληστία ή πολιτική ντρίπλα; - Το 35% των καταθέσεων των Δανών πολιτών επηρεάζονται από τα αρνητικά επιτόκια - Τι δείχνει η «εμπειρία της Δανίας» για την ευρωζώνη και τις καταθέσεις σε περιόδους αρνητικών επιτοκίων

Η εμπειρία της Δανίας αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για χώρες σαν την Ελλάδα, η οποία πρέπει να επισπεύσει την οργάνωση μόνιμων υποδομών για την αντιμετώπιση φυσικών, υγειονομικών ή άλλης μορφής κοινωνικών καταστροφών

Γιατί η βορειοανατολική γωνία της Ευρώπης χαρακτηρίζεται ως φωτεινό παράδειγμα σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και γιατί η θετική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί - Η διαφοροποίησή τους στην χρηματοοικονομική πολιτική

Οι υγειονομικές αρχές της χώρας παρατείνουν την αναστολή των εμβολιασμών, πεειδή θεωρούν ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος προκειμένου να αποκλειστεί εντελώς η πιθανή διασύνδεση μεταξύ ορισμένων περιστατικών σχηματισμού θρόμβων

Η Δανία έχει αρνητικά επιτόκια για περισσότερο καιρό από οποιαδήποτε άλλη χώρα, μετά από την συγκεκριμένη απόφαση της κεντρικής τράπεζας της χώρας το 2012 για την προάσπιση της ισοτιμίας του κρόνε έναντι του ευρώ

Απόρρητο Απόρρητο