Δανία

Σύμφωνα με το κρατικό ινστιτούτο της Δανίας Statens Serum Institut, o ρυθμός μετάδοσης του νέου κορωνοϊού μειώθηκε σε 0,7 την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, σε σύγκριση με 1,0 στις 22-24 Απριλίου

Οι νέοι ηλικιακά Ευρωπαίοι ηγέτες, τείνουν να αναζητούν λύσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα, αντί να υιοθετούν στο σύνολό της μια ολόκληρη παραδοσιακή πολιτική πλατφόρμα, όπως είναι η δεξιά, η αριστερή κλπ