Δανία

Οι νέοι ηλικιακά Ευρωπαίοι ηγέτες, τείνουν να αναζητούν λύσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα, αντί να υιοθετούν στο σύνολό της μια ολόκληρη παραδοσιακή πολιτική πλατφόρμα, όπως είναι η δεξιά, η αριστερή κλπ

Σύμφωνα με την Επιτροπή η Δανία δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της όσον αφορά στην προστασία της φέτας που είναι προϊόν ΠΟΠ το οποίο μπορεί να παραχθεί μόνο στην Ελλάδα με συγκεκριμένες προδιαγραφές

Το ρήγμα εντός ΕΕ βαθαίνει: Ολλανδία, Αυστρία, Δανία και Σουηδία με κοινή δήλωση αντιδρούν στις κοινές αποφάσεις της ΕΕ ζητούν μικρότερο προϋπολογισμό, λιγότερες δαπάνες για Κομισιόν και Ευρωκοινοβούλιο

Τη Δευτέρα, η κεντρική τράπεζα απέρριψε σθεναρά τις προσκλήσεις πολλών παραγόντων της οικονομίας, προκειμένου να μειώσει το βάρος του πιο μακροχρόνιου πειράματος αρνητικού επιτοκίου στον κόσμο