ελεύθεροι επαγγελματίες

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με παράλληλη ασφάλιση θα καταβάλλουν μία εισφορά - Νέα αρχιτεκτονική στο πλαίσιο κυρώσεων και προστίμων του εργατικού δικαίου με ξεκάθαρους κανόνες για επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Απόρρητο Απόρρητο