ευρωπαικές αγορές

Ο Πάουελ ανακοίνωσε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ότι η Κεντρική Τράπεζα υα «δράσει όπως πρέπει» για να επιτευχθεί μια βιώσιμη επέκταση