ευρωπαικές αγορές

Οι Ευρωπαίοι επενδυτές συνεχίζουν να αποτιμούν την απόφαση της ΕΚΤ να επιβραδύνει τον ρυθμό αγοράς των ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας