Ευρώπη

Η επιλογή των 12 υπό απειλή τόπων πολιτιστικής κληρονομιάς έγινε από μια διεθνή Συμβουλευτική Ομάδα, η οποία αποτελείται από επιστήμονες και ειδικούς στην ιστορία, την αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική, τη συντήρηση, την ανάλυση έργων και τη χρηματοδότηση.

Τα funds, των οποίων τα assets ξεπερνούν το $1 δισεκατομμύριο και επικεντρώνονται σε μετοχές της δυτικής Ευρώπης, προσηλώνονται περαιτέρω στις ψηφιακές επιχειρήσεις, όπως και στις εταιρείες λογισμικού, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg

Η Ουγγαρία και η Πολωνία έχουν βγει κερδισμένες από παροχή δισεκατομμυρίων ευρώ στις οικονομίες τους μετά από την ένταξή τους στην Ενωση το 2004 και παραμένουν εξαρτημένες από το «κέρας της Αμάλθειας» του μπλοκ

Η Συμφωνία Αποχώρησης προβλέπει την έκδοση νέου εγγράφου διαμονής από τα κράτη - μέλη της ΕΕ, το οποίο θα πιστοποιεί το νέο καθεστώς διαμονής των προσώπων πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας

Απόρρητο Απόρρητο