εφαρμογή

Στην Ελλάδα, το 2017, η Ελληνική Αστυνομία διαχειρίστηκε 263 εξαφανίσεις ανηλίκων και βρέθηκαν 221 παιδιά, ενώ μόνο κατά τους πρώτους 5 μήνες του 2018 η Αστυνομία διαχειρίστηκε 117 εξαφανίσεις και έχουν βρεθεί 93 παιδιά

Απόρρητο Απόρρητο