Ιαπωνία

Η ταχύτερη μείωση οφειλόταν κυρίως στη μεγαλύτερη πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία αποτελεί περισσότερο από το ήμισυ του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, και συρρικνώθηκε κατά 1,3% σε σχέση με τους τρεις προηγούμενους μήνες, χειρότερα από την αρχική εκτίμηση για πτώση 1,1%