ΙΝΕΓΣΕΕ

Το 82% των εργαζομένων δηλώνει ότι η μηνιαία επιβάρυνση του νοικοκυριού τους από τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των βασικών ειδών διατροφής αναμένεται να είναι "πολύ μεγάλη" ή "μεγάλη", με το 14% να την εκτιμά ως "μικρή" ή "πολύ μικρή

17 κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν ήδη αυξήσει τον κατώτατο μισθό από την 1η/1/2021, 3 κράτη-μέλη τον διατήρησαν σταθερό, ενώ μόνο στην Ελλάδα οι διαπραγματεύσεις αναβλήθηκαν, αποκαλύπτει έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΣΕΕ

Τον «χάρτη» των αποδοχών ανά επάγγελμα και ανά κλάδο παρουσιάζει αναλυτικά η ενδιάμεση έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και απασχόληση