ιταλικά ομόλογα

Η απλή απάντηση είναι η άρρωστη κατάσταση της ιταλικής πολιτικής. Υπάρχει η προσδοκία ότι ο δύσκολος κυβερνητικός συνασπισμός Πέντε Αστέρων- Δημοκρατικού Κόμματος μπορεί να καταρρεύσει

Οι αγορές διαμορφώνουν υψηλότερο ενδεικτικό κόστος δανεισμού δεκαετίας για τη Ρώμη σε σχέση με την Αθήνα - Πρόσω ολοταχώς για νέα έκδοση 15-ετούς ομολόγου

Τα βελτιωμένα μακροοικονομικά στοιχεία, οι προβλέψεις ανάπτυξης, η πιθανή ένταξη στο QE της ΕΚΤ, καθώς και η πολιτική σταθερότητα εξηγούν τη «γοητεία» των ελληνικών ομολόγων έναντι των ιταλικών

Απόρρητο Απόρρητο