ομόλογα

Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων άλλαξαν τη στρατηγική των επενδυτών - Κυκλικές μετοχές και «αμυντικά χαρτιά» θα ηγηθούν της αγοράς - Τι «βλέπει» για τις μετοχές τεχνολογίας

Το νέο ομόλογο της ΔΕΗ προβλέπει την πληρωμή υψηλότερου κατά μισή ποσοστιαία μονάδα τοκομεριδίου, αν η εταιρεία δεν επιτύχει να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% τον Δεκέμβριο του 2022 σε σχέση με το 2019

Το επόμενο δεκαήμερο, η Fed και η ΕΚΤ, όπως και οι Κεντρικές Τράπεζες του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Κίνας και της Βρετανίας, θα λάβουν κρίσιμες αποφάσεις για την πολιτική που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα - Τι υποστηρίζει το Bloomberg Economics

Απόρρητο Απόρρητο