οφειλές

Τι προβλέπει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ - Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του τέταρτου εδαφίου ισχύει και για οφειλές που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020

Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης επισημαίνει τη σταθερή διεκδίκησή του, κάθε δήμος να έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει σε πόσες δόσεις και σε πόσο χρονικό διάστημα θα εξοφλούνται οι υποχρεώσεις των δημοτών

«Κόβονται» μέτρα στήριξης 15,5 – (2,3 + 3,2 + 5,5) = 4,5 δισ. ευρώ - Στα μέτρα του 2021, εκτός από τα 2,3 δισ. θα πρέπει να προστεθούν επίσης έως και 5,5 δισ. θα έρθουν από την ΕΕ

Ποιες κατηγορίες οφειλών παρουσιάζουν αύξηση και ποιες μείωση- Στη μείωση συνέβαλαν οι μειώσεις και οι συμψηφισμοί οφειλών καθώς και οι εκπτώσεις προσαυξήσεων λόγω ρύθμισης

Απόρρητο Απόρρητο