πλημμύρες

Παράλληλα, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, προκειμένου να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για τα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας