Συγχωνεύσεις

Βασικά ζητήματα που προκαλούν ωστόσο ανησυχίες είναι η γεωπολιτική και πολιτική αβεβαιότητα, καθώς και η αβεβαιότητα για το κανονιστικό περιβάλλον, παράλληλα με άλλα ζητήματα, όπως οι νέες περιβαλλοντικές πολιτικές

Κατατέθηκε στη Βουλή με αρκετή καθυστέρηση το νομοσχέδιο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς – Μεταξύ άλλων δίδει δυνατότητα για διάσπαση σε όλες τις εταιρικές μορφές καθώς και τη δυνατότητα μετατροπής προσωπικών εταιρειών σε Ανώνυμες – Μπαίνουν οι βάσεις και για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο στις δημόσιες συμβάσεις- Δείτε αναλυτικά τι αλλάζει από τις 15 Απριλίου