τιμές

Αν και οι ελληνικές πόλεις βρίσκονται κάπου στη μέση σε σχέση με το επίπεδο τιμών, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι αναλογικά χαμηλότερη - κάνοντας τις πόλεις πιο ακριβές για τους κατοίκους τους