τιμές

Γιατί οι οικονομολόγοι εκτιμούν ως λιγότερο σημαντική την τιμή αυτή καθεαυτή του πετρελαίου και επικεντρώνονται στους λόγους που προκαλούν την αύξηση - Αν και οι τιμές μειώθηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες, η επίδραση στον πληθωρισμό και την παγκόσμια ανάπτυξη θα εξαρτάται από τη διάρκεια του ράλι

Οι οικονομολόγοι μιλούν για μια ανάκαμψη με μορφή “Κ” (K-shaped recovery) όπου μερικοί τομείς ανακάμπτουν και άλλοι παραμένουν στάσιμοι. Η ΕΚΤ από την πλευρά της αναμένει αύξηση στις τιμές η οποία θα ακολουθηθεί από εξομάλυνση, σε μερικούς τομείς.

Αν και οι ελληνικές πόλεις βρίσκονται κάπου στη μέση σε σχέση με το επίπεδο τιμών, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι αναλογικά χαμηλότερη - κάνοντας τις πόλεις πιο ακριβές για τους κατοίκους τους

Απόρρητο Απόρρητο