τράπεζα

Αναγνώριση της προόδου που σημειώνει το Project Galaxy και θετική αποτίμηση των επιδόσεων της Τράπεζας στο Α’ εξάμηνο 2020 - Νέες διεθνείς διακρίσεις για την Ομάδα Επενδυτικών Σχέσεων της Τράπεζας

Τους όρους με τους οποίους οι εργαζόμενοι της Alpha Bank θα μεταφερθούν στη Cepal περιγράφει σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος εργαζομένων - Εντός Νοεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της δραστηριότητας διαχείρισης των NPEs στη Cepal

Αν και οι τράπεζες έχουν σχηματίσει ισχυρά «μαξιλάρια» όσον αφορά τα κεφάλαια και τη ρευστότητά τους μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009, το ενδεχόμενο μίας μακράς και μεγάλης ύφεσης θα θέσει σε δοκιμασία τα αποθεματικά αυτά

Απόρρητο Απόρρητο