τράπεζα

Το σχέδιο για μια νέα Τράπεζα Πειραιώς απαλλαγμένη από την κληρονομιά του παρελθόντος και με ισχυρά κεφάλαια που θα της επιτρέψουν να χρηματοδοτήσει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από θέση ισχύος

Η Σινο-Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση (China-CEEC Interbank Association), ιδρύθηκε το 2012, προωθώντας τη συνεργασία 17 + 1, δηλαδή των δεκαεπτά χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Κίνας