Υπουργείο Εργασίας

Αφορά στις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και βραχυχρόνιας εργασίας για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο για εργαζόμενους σε αναστολή καθώς και αυτές για τους εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού

Απόρρητο Απόρρητο