υπουργείο Παιδείας

Ποιοι επαναλαμβάνουν την ίδια τάξη και πώς γίνεται η αναβαθμολόγηση - Τι ισχύει για τους μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από τη γραπτή εξέταση - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων για τα γυμνάσια και τα λύκεια

Σχετικά με τον ΔΟΑΤΑΠ, «μειώνεται η γραφειοκρατία» για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, δηλαδή για φοιτητές εξωτερικού που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα