100 -120 δόσεις

Δυνατότητα ρύθμισης δίνει για μια ακόμη φορά (την 3η κατά σειρά) στους οφειλέτες του Δημοσίου η Α.Α.Δ.Ε. - Μπορούν να ενταθούν οι πληγέντες της πανδημίας που υπέβαλαν εκπρόθεσμες αιτήσεις ή δεν υπέβαλαν αίτηση ενώ έχουν τις προϋποθέσεις

Τα χρέη τους μπορούν να ρυθμίζουν πλέον όσοι είχαν λάβει δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας  ή της εταιρείας Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑE

  • 1
  • 2