120 δόσεις

Πρόκειται για δάνεια, τα οποία χορηγήθηκαν έως και το 2012, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ

Τα χρέη τους μπορούν να ρυθμίζουν πλέον όσοι είχαν λάβει δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας  ή της εταιρείας Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑE

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να επισκεφτούν την ειδική πλατφόρμα «MyBusinessSupport» της ΑΑΔΕ, προκειμένου να κάνουν ηλεκτρονικά την αίτηση επανένταξης και στη συνέχεια θα πρέπει να καταβάλουν τη δόση έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020

Δίνεται μια νέα ευκαιρία για τους οφειλέτες που έχασαν τις ρυθμίσεις τους να ξαναμπούν σε διαδικασία διακανονισμού - Αναλυτικά η διαδικασία και τα σημεία στα πρέπει να δοθεί προσοχή