120 δόσεις

Ποιες κατηγορίες οφειλών παρουσιάζουν αύξηση και ποιες μείωση- Στη μείωση συνέβαλαν οι μειώσεις και οι συμψηφισμοί οφειλών καθώς και οι εκπτώσεις προσαυξήσεων λόγω ρύθμισης