αμυντικές δαπάνες

Ποιά είναι τα μέτωπα στα οποία θα κατευθυνθεί το «μπαζούκας» των 35 δισ. σε 2 χρόνια - Το ύψος του ποσού που θα κατευθυνθεί στην αντιμετώπιση των κρίσεων (υγειονομική, οικονομική, μεταναστευτική, φυσικών καταστροφών)