Ανιέλι

Η μητρική εταιρεία των Ανιέλι, Exor NV, συμφώνησε να εξαγοράσει ποσοστό 44% της GEDI Gruppo Editoriale SpA από την οικογένεια De Benedetti με τίμημα €102,5 εκατ.