Αθηνά Χατζηπέτρου

Από τον Μάρτιο που ξέσπασε η πανδημία μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2020 η ΕΑΤ αξιοποίησε δημόσιους πόρους 2,8 δισ. ευρώ, δημιουργώντας - με μόχλευση μέσω του τραπεζικού συστήματος - ρευστότητα 8,6 δισ. ευρώ. Αυτά τα 32.000 δάνεια κατευθύνθηκαν κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Ενδεικτικό της επιτυχημένης πορείας της Τράπεζας είναι το γεγονός ότι μόνο για το 2020 ο αριθμός των εκταμιευμένων δανείων είναι αθροιστικά δέκα φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της πενταετίας 2015-2019

Στόχος μας είναι να διοχετεύσουμε πάνω από 13 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2020 είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ενώ η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας υπογράμμισε ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Απόρρητο Απόρρητο