χώρες

Οι παγκόσμιοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και η καθιέρωση της τηλεργασίας είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι θα ήταν πρόθυμοι να εγκατασταθούν φέτος σε μια άλλη χώρα για εργασία μειώθηκε στο 50%

Απόρρητο Απόρρητο