δεκαετές ομόλογο

«Η Ελλάδα δανείζεται με το χαμηλότερο επιτόκιο στην ιστορία της, και αυτό οφείλεται στο ότι διαθέτει ευνοϊκές οικονομικές προοπτικές και μία σταθερή κυβέρνηση»