διαγραφή χρέους

H Ελλάδα, σύναψε στις 15 Φεβρουαρίου 2012 συμφωνία για την ανταλλαγή των ελληνικών χρεογράφων τα οποία κατείχε η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες με νέα χρεόγραφα, με ίδια ονομαστική αξία, επιτόκιο, ημερομηνίες καταβολής τόκων και αποπληρωμής, αλλά με διαφορετικούς αριθμούς σειράς και διαφορετικές ημερομηνίες

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν φτάσει στα 109 δισ. ευρώ, από τα οποία ήδη τα 24,8 δισ. ευρώ έχουν ήδη χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα είσπραξης