διαβατήριο εμβολιασμού

Οι χώρες – προορισμοί από τη Μ. Βρετανία θα χωρίζονται σε κόκκινες, πορτοκαλί και πράσινες, ανάλογα με τα επιδημιολογικά τους δεδομένα αλλά και την πορεία του εμβολιασμού σ’ αυτές

Απόρρητο Απόρρητο