Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων

Πρόκειται για την πρώτη έγκριση στρατηγικής επένδυσης στον τομέα της βιομηχανίας στην οποία παρέχονται φορολογικά κίνητρα και το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης - Στα 46,1 εκατ. ευρώ το ύψος της επένδυσης

Απόρρητο Απόρρητο