εκπομπές ρύπων

Οι τιμές άνθρακα στην ΕΕ έφτασαν στο υψηλό των 47 ευρώ τον τόνο σήμερα, αφού η ΕΕ ανακοίνωσε χθες έναν πιο φιλόδοξο στόχο για τη μείωση των εκπομπών της αυτήν την δεκαετία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει αυτή τη χρονιά πιο δραστικές μειώσεις στις εκπομπές βλαβερών ρύπων από τα αυτοκίνητα, όπως επίσης και νομοθεσία για την επέκταση των υποδομών ηλεκτρικής φόρτισης

Απόρρητο Απόρρητο