εκπομπές ρύπων

Η ναυτιλία αντιμετωπίζει σειρά τεκτονικών αλλαγών, προερχόμενων από τους νέους κανονισμούς που σχετίζονται με τις μηδενικές εκπομπές άνθρακα και τα εναλλακτικά καύσιμα, τις νέες τεχνολογίες και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Μετά την εκλογική επικράτηση των Εργατικών, το μεγαλύτερο ταμείο κρατικής περιουσίας στον κόσμο, με υπό διαχείριση κεφάλαια 1,4 τρις δολάρια, αναμένεται να υιοθετήσει αυστηρούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών CO2

H Επιτροπή ζητά από την Ελλάδα και από άλλες 3 χώρες (Κύπρο, Αυστρία και Γαλλία), να ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης

Επιπλέον, οι εκπεμπόμενοι ρύπου (Scope 1 και Scope 2) μειώθηκαν κατά σχεδόν 20% και, ειδικότερα, στα 18 κιλά ανά παραγόμενο βαρέλι ισοδυνάμου πετρελαίου σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020 και κατά 73% σε σχέση με το 2019