εκπομπές ρύπων

Μπορεί η εποχή να επιτάσσει μια πιο φιλική προσέγγιση προς το περιβάλλον όσον αφορά τη χρήση οχημάτων, παρ'όλα αυτά η έλευση της ηλεκτροκίνησης μπλοκάρει αυτόματα τη λήψη εσόδων, όπως τα τέλη κυκλοφορίας, τέλη ταξινόμησης κ.ο.κ

Παρά την κίνηση αυτή της ΕΕ , η INTERCARGO εξακολουθεί να είναι σταθερά προσηλωμένη στην υποστήριξη του ρόλου του IMO (Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού) ως παγκόσμιου ρυθμιστή για την εξάλειψη όλων των εκπομπών CO2 από τη ναυτιλία παγκοσμίως