Ελλάδα 2.0

Αφορά έργα υποδομής δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένου νερού και διαχείρισης ιλύος - Μέχρι 31 Μαρτίου η υποβολή προτάσεων

Μέχρι 50% η χρηματοδότηση με πόρους του Ταμείου – Από τρία έως 15 έτη η διάρκεια – Έως τρία έτη η περίοδος χάριτος για την αποπληρωμή του κεφαλαίου – Τι ισχύει για το επιτόκιο και τις εξασφαλίσεις.

Μία ιδιαίτερα σημαντική δράση είναι οι ταμειακές «κλειστού τύπου», που θα περιλαμβάνουν POS βάζοντας «μπλόκο» στη φοροδιαφυγή του ΦΠΑ η οποία στερεί κάθε χρόνο από τα κρατικά ταμεία σημαντικά έσοδα

Η συμπόρευση με Intrasoft και Uni Systems στους διαγωνισμούς για υποθηκοφυλακεία και ΜΤΣ - Ποια projects υλοποιεί η εισηγμένη, ποια διεκδικεί - Ο στόχος του «+50%» για την επόμενη διετία και η νέα εξαγορά

Οι εν λόγω στόχοι και πολιτικές έχουν ρητά τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και υποστηρίζονται περαιτέρω από τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Κυκλική Οικονομία και τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση