Επιτελικό κράτος

Τη συνολική μείωση του αριθμού των μετακλητών κατά 12%, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι κάθε γραμμή του νομοσχεδίου έχει συνταχθεί από αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης