Ευρωπαϊκός Χάρτης DAM

Με βάση το νέο εργαλείο της Αρχής για τον «Ευρωπαϊκό Χάρτη Τιμών Ηλεκτρισμού της Αγοράς Επόμενης Ημέρας», η μέση τιμή για σήμερα κινήθηκε στα 280,81 ευρώ/MWh - Σε λειτουργία και η ειδική πλατφόρμα ενημέρωσης και υποστήριξης των καταναλωτών