Χρηματιστήριο Ενέργειας

Τι συζήτησε ο υπουργός με την Επίτροπο Ανταγωνισμού, σύννεφα στο θέμα των στρατηγικών εφεδρειών για τις αποζημιώσεις της ΔΕΗ, που σημειώνεται πρόοδος και ποια μέτωπα παραμένουν ανοικτά

Θα λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, ενώ θα διαθέτει αυτονομία σε θέματα λήψης αποφάσεων ως προς την άσκηση της δραστηριότητάς της, σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο

Απόρρητο Απόρρητο