Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Από τις 25 Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 484 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 25 παραβάσεις που αφορούσαν στο παράνομο εμπόριο και 40 που αφορούσαν στη μη τήρηση των μέτρων

Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή επέβαλε πρόστιμα σε 5 ηλεκτρονικές επιχειρήσεις εμπορίας κινητών τηλεφώνων και προϊόντων τεχνολογίας, μετά από παραβάσεις των διατάξεων για τα δικαιώματα του καταναλωτή και περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

  • 1
  • 2
Απόρρητο Απόρρητο