Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο

ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ