Καρλσρούη

Η απόφαση του γερμανικού δικαστηρίου για το QE, η οποία προσπαθεί να καπελώσει τη θεσμική ανεξαρτησία της ΕΚΤ αλλά και να αμφισβητήσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ξεσηκώνει κύμα κατακραυγής ακόμα και στο εσωτερικό της Γερμανίας