ειδικά μαθήματα

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση που έλαβε κατά πλειοψηφία απέρριψε τους ισχυρισμούς περί αντισυνταγματικότητας της κατάργησης από το ωρολόγιο πρόγραμμα του Λυκείου των μαθημάτων επιλογής