ΥΠΑΝΕΠ

Αναλυτικά κατά το χρονικό διάστημα από 15.06.2020 έως και 21.06.2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 465 έλεγχοι από μικτά κλιμάκια σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα και Καλαμάτα