«Ηρακλής»

Η πορεία από την κρατικοποίηση της Attica Bank μέχρι την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά και τα σχέδια των υπόλοιπων συστημικών, για να απαλλαγούν από τα βάρη του παρελθόντος (βλ. «κόκκινα» δάνεια)

Το 2020 έκλεισε με σημαντική μείωση, κοντά στα 21 δισ. ευρώ, όμως η Ελλάδα συνεχίζει να κατέχει τον υψηλότερο δείκτη στην Ευρώπη και παραμένει διαρκώς στο επίκεντρο των εποπτικών αρχών της Ε.Ε - Τρεις παράγοντες της αγοράς εξηγούν.

Ο υφυπουργός Οικονομικών, τόνισε πως είναι απόλυτα αναγκαίο, στην κρίσιμη αυτή περίοδο, το τραπεζικό σύστημα να γίνει εύρωστο, ευέλικτο και ικανό να μεταφέρει αποτελεσματικά στην πραγματική οικονομία τους πράγματι τεράστιους πόρους που θα εισρεύσουν από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στην επιτυχία της  Alpha Bank να πραγματοποιήσει τη δεύτερη σε μέγεθος τιτλοποίηση στην Ευρώπη ύψους €10,8 δισ., μειώνοντας αποφασιστικά τον δείκτη ΜΕΔ στο 13% και διατηρώντας υψηλό δείκτη κεφαλαιακής  επάρκειας