ΚΑΔ

30 εκατ. ευρώ σε εργαζόμενους για αναστολές στο 25% έως 100% του προσωπικού – 42 εκατ. ευρώ σε επιλεγμένες επιχειρήσεις που θα λάβουν ενίσχυση 8% του τζίρου του 2019 και έως 400.000 η καθεμία – «Πάγωμα» πληρωμής δόσεων οφειλών στην εφορία για τον Ιανουάριο - Το κόστος εκτιμάται σε 8 εκατ. ευρώ

Από την 1η Οκτωβρίου 2021 τίθεται σε ισχύ η υπουργική απόφαση με τους ΚΑΔ των υπόχρεων για εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) φυσικών προσώπων. Σύμφωνα με την ενημέρωση του νομικού συνεργάτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Στάθη Σταματελόπουλου, που δημοσιεύονται σήμερα στην ηλεκτρονική σελίδα του επιμελητηρίου, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 4066/6-9-2021) η […]