κοινός δανεισμός

Η αναμενόμενη προσφορά νέων ασφαλών ευρωομολόγων με καλύτερες αποδόσεις από το αντίστοιχο γερμανικό ομόλογο, σε συνδιασμό με την απομάκρυνση του Βερολίνου από τη λιτότητα, θα κάνει τα νέα ομόλογα πιο ελκυστικά

Απόρρητο Απόρρητο