λαικές αγορές

Να αποσύρει τις διατάξεις και να κάνει διάλογο, τόνισε ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σε τηλεδιάσκεψη που είχε σήμερα το πρωί με εκπροσώπους από την Ομοσπονδία και τους Συλλόγους τους

«Αν δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα που έχουμε κάνει από την Τετάρτη 7/04/2021 θα προβούμε σε επαναλαμβανόμενες 24ώρες πανελλαδικές απεργίες», σημειώνει η Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών

Απόρρητο Απόρρητο