Μαθιός Ρήγας

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να επανενώσει τους ανθρώπους με τον πλανήτη, αναγνωρίζοντας θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες στη φύση και διασφαλίζοντας μια διαρκή θετική επίδραση, καθώς και μια  κληρονομιά για τις επόμενες γενιές.

Απόρρητο Απόρρητο