μισθώσεις

Μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, προθεσμία για υποβολή των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και της δήλωσης λύσης της μίσθωσης