Περιβάλλον

Η ανάλυση της Scope Ratings για τα οφέλη που ενέχει η ενεργητική ενσωμάτωση εταιρικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής διακυβέρνησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα

Συνολικά η Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης μελέτησε 138.374 είδη, από τα οποία τα 38.543 (περίπου το 28%) ταξινομούνται σε διάφορα επίπεδα «απειλής», ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια κατάρρευση της βιοποικιλότητας

Έκκληση εκατοντάδων επιστημόνων για ραγδαίες, άμεσες και μακροπρόθεσμες αλλαγές για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου - Δεν αποτελεί πια μελλοντικό πρόβλημα αλλά άμεση απειλή για την ανθρωπότητα - Ως το 2030 δεν θα μπορεί να αναστραφεί η αύξηση της θερμοκρασίας