ανθρώπινα δικαιώματα

Η JTI έχει συμβάλλει στο να ενταχθούν 60.000 παιδιά στην εκπαίδευση μέσω του προγράμματός της ARISE και έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 345.000 τακτικές επιτόπιες επισκέψεις παρατήρησης σε αγρότες μόνο το 2020