Πέτσας

Υπογράμμισε ότι οδηγός προς την επίτευξη των κυβερνητικών στόχων «δεν είναι μόνο η ανάπτυξη, το εισόδημα και οι επενδύσεις...», είναι και «το πώς μοιράζεται ο νέος πλούτος που παράγεται»

Απόρρητο Απόρρητο