πληττόμενες επιχειρήσεις

Περίπου 2.000 επιχειρήσεις έχουν κάνει αίτηση για να λάβουν ενίσχυση με συνολική απορρόφηση 90 εκατ. ευρώ – Ενημέρωση ΕΛΑΝΕΤ για την οικονομική στήριξη Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής

Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δικαιούνται την έκπτωση 40% του ενοικίου και για το μήνα Σεπτέμβριο - Οι ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή καταβολής μισθώματος