Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης

Η ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής των δήμων και ο εκσυγχρονισμός του δημοσίου τομέα είναι δύο από τους βασικούς πυλώνες πολιτικής της κυβέρνησης, τόνισε μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εσωτερικών