Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου΄

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές που εντοπίζονται στα προγράμματα που «τρέχουν» σήμερα οι τράπεζες σε σύγκριση με παλαιότερες αντίστοιχες κινήσεις – Πως διαμορφώνεται το δίκτυο των «4».

Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα – Πώς διαμορφώνεται σήμερα το δίκτυο της τράπεζας - Σε ποιες περιοχές και διευθύνσεις δίνεται προτεραιότητα από την τράπεζα

Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί ένα μεθοδικό πρόγραμμα εταιρικού μετασχηματισμού για να διατηρήσει και να ενισχύσει τον ηγετικό της ρόλο, μέσα σε ένα δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον

  –Χαίρετε! Εντός των επόμενων ημερών θα δούμε πού θα κλείσει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Η πηγή μου λέει ότι δεν θα απέχει ιδιαιτέρως από την τρέχουσα τιμή, αλλά για τη μεγάλη και πλέον πολύ ισχυρή ελληνική εταιρεία σας έχω και είδηση. Δυο από τα πιο ισχυρά διεθνή funds (το ένα με πολύ […]